Žilinský kraj by sme mohli prirovnať k cykloraju, jeho zákutia ponúkajú ako tak rovinaté cestné trasy, tak i technicky náročnejšie horské trasy. Na svoje si tu prídu naozaj všetci – či už rodinky s deťmi alebo cyklisti, ktorí radi prekonávajú samy seba.

Celkovo cyklistika a cykloturistika postupom rokov veľmi napreduje. Slovenský cykloklub sa v spolupráci so samosprávnymi krajmi, krajskými organizáciami a oblastnými organizáciami cestovného ruchu snaží o rozšírenie sieti cykloturistických trás na Slovensku a o systematickú údržbu a obnovu značenia na existujúcich i nových trasách.

V roku 2022 prebehla komplexná obnova cykloturistického značenia aj na území Žilinského samosprávneho kraja, kde „nový šat“ získalo spolu 23 trás, čo predstavovalo viac než 310 km cykloturistického značenia, pričom išlo aj o jednu novú cykloturistickú trasu a jeden nový úsek. Obnovu cykloturistického značenia na území kraja financovala KOCR Žilinský turistický kraj.  

Na mapu Žilinského kraja pribudli aj nové úseky

Najväčším zásahom a zmenou v kraji bola prekládka existujúcej Terchovsko-Oravskej cyklomagistrály (038) na novovybudovaný cyklochodník od Varína do Terchovej. Trasa sa tak z horského terénu pretrasovala na jednoduchší a bezpečnejší terén. V tomto momente je trasa v úseku od Žiliny po Terchovú vhodná aj pre cestné bicykle. V pokračovaní k hranici s Poľskom trasa vedie i úsekmi vhodnými pre MTB bicykle.

Na starom úseku tejto magistrály vznikla nová modrá cykloturistická značka 2443 – Podhorím Malej Fatry. Trasa vedie po náročnejšom teréne a je vhodná iba pre MTB bicykle. Vo veľkej miere je rovnako vedená mimo zóny dopravy. V niektorých úsekoch však zbieha i do obcí.

Taktiež v kraji pribudla i jedna nová žltá cykloturistická spojka 9412 – Nolčovo – Turany. Ide o novú trasu s celkovou dĺžkou 5,7 km.

Komplexnou obnovou prešlo 283 km cykloturistických trás

Pomimo nových úsekov sa obnova realizovala na spolu 21 trasách, čo predstavovalo viac ako 280 km cykloturistického značenia. Do tohto údaju spadá už i spomínaná zmena farebnosti a vznik novej modrej cykloturistickej značky č. 2443 – Podhorím Malej Fatry.

Osadilo sa spolu 57 veľkých a 15 malých nových cyklosmerovníkov. Obnovou prešlo 37 existujúcich smerovníkov. Tie získali nový náter, boli vyrovnané a na novo zabetónované. Spolu s novými a obnovenými smerovníkmi sa osadili i stovky nových cykloturistických prvkov ako tabuľky, či smerovky. Fotodokumentáciu z obnovy si môžete pozrieť v galérii k článku.

Pevne veríme, že cykloturisti ocenia snahu KOCR Žilinský turistický kraj a Slovenského cykloklubu a že nové značenie bude dlho odolávať náletom vandalov. Okrem obnovy značenia sa na území kraja osadilo v minulom roku 14 nových cykloservisných stojanov. Tým sa budeme venovať zvlášť v článku.


https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykle



Všetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.