Dňa 21. novembra 2022 sa na pôde Klubu slovenských turistov uskutočnilo stretnutie medzi predsedami dvoma najdôležitejšími organizáciami v oblasti cykloturistiky a turistiky na Slovensku.

Na stretnutí prevládala téma spolupráce

Stretnutia sa zúčastnil predseda Slovenského cykloklubu, p. Michal Hlatký, predseda Klubu slovenských turistov, p. František Šiller a predseda sekcie značenia KST, p. Ján Michalec.  Témou bolo hlavne znovu-naštartovanie spolupráce medzi našimi organizáciami, zlepšenie komunikácie a koordinácie spoločných aktivít.

V minulosti medzi organizáciami bola spolupráca omnoho intenzívnejšia než je tomu dnes. Avšak i vďaka tomuto stretnutiu pevne veríme, že sa spolupráca opätovne naštartuje, vďaka čomu budeme môcť koordinovať spoločné aktivity v oblasti obnovy turistického a cyklo značenia v konkrétnych územiach. Základným úspechom naštartovania spolupráce bude pravidelná komunikácia a výmena informácii.

Zákon o turistických trasách

Druhou, veľmi dôležitou témou, ktorú predsedovia na stretnutí preberali je ďalší postup pri znovu predložení turistického zákona do Národnej rady Slovenskej republiky (NRSR) a vytvorenie spoločnej pracovnej skupiny. Obe strany prejavili veľkú ochotu na ďalšej spolupráci a súčinnosť v tejto problematike.  

Zákon, ktorý v júny 2022 neprešiel schvaľovaním NRSR by mal byť prínosný v systematickej ochrane, legalizácii a správcovaní turistického značenia na Slovensku. Zákon by mal:

  • definovať turistické značky a pravidlá značenia,
  • prevziať register turistických a ďalších trás,
  • stanoviť správcu, ktorý bude zodpovedný za značenie,
  • upraviť financovanie,
  • ochrániť turistické značenie pred ničením,
  • upraviť činnosť horských sprievodcov.

Na Slovensku máme spoločne viac ako 30 000 km značených cykloturistických a peších turistických trás, ktorých história má viac ako 148 rokov. Len legálne vyznačených cykloturistických trás je cez 16 000 kilometrov. Systém značenia slovenských trás patrí k unikátom v celoeurópskom meradle, zároveň vytvára výnimočný produkt cestovného ruchu, ktorý ročne navštívia milióny domácich a zahraničných turistov. Spoločným cieľom Slovenského cykloklubu a Klubu slovenských turistov je opätovne predložiť zákon pred NRSR a dosiahnuť jeho prijatie.

Petícia za zákonnú ochranu turistických trás stále prebieha, môžete ju podpísať na tomto odkaze.


https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykleVšetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.