Dňa 21. februára 2023 sa uskutočnila členská schôdza nášho regionálneho klubu Malokarpatský cykloklub. Ide o jeden z našich najväčších a najaktívnejších klubov. Vznikol ešte v roku 1996, kedy sa partia cyklistov rozhodla, že vytvoria klub a spoločne budú prispievať k tvorbe lepších podmienok pre cykloturistov, budú organizovať spoločné výjazdy a akcie. A darí sa im to do dnes.

Aktuálne v klube funguje 50 aktívnych členov, v roku 2023 privítali ďalších 5-tich členov. Na členskej schôdzi v Trnave sa spolu zúčastnilo 37 členov. Tí boli oboznámení s hospodárením klubu v minulom roku a o pripravovaných akciách v tomto roku. Správu o činnosti predniesol predseda klubu – Igor Naništa. Zrekapitulovali si niektoré úspešné akcie z roku 2022 s vysoko účasťou. Celkovo sa klubu v minulom roku darilo veľmi dobre.

Na svoje si prišli i ženy a jubilanti

Malokarpatský klub myslí na všetko. Za svoju činnosť v klube ocenili všetky ženy a tiež aj osoby, ktoré mali v minulom roku okrúhle jubileum. I my z ústredia sa pripájame ku gratuláciám. Zástupkyne krajšej polovičky si tak odniesli domov sladkú čokoládku a jubilanti fľašku vína.

Podpora klubu prostredníctvom 2% z daní

Poslaním Malokarpatského cykloklubu je motivovať ľudí z okolia Trnavy a Piešťan k aktívnemu odpočinku v sedle bicykla a spoznávať okolitú krajinu. K tomuto sú zamerané aj naše cykloakcie, kde okrem spoznávania peknej prírody môže človek stretnúť aj ľudí „rovnakej krvnej skupiny“ a dozvedieť sa veľa nového o cyklistickom živote. Členovia MKCK sa aktívne podieľajú pri zabezpečovaní akcií organizovaných mestom Trnava pre širokú verejnosť: „Detská tour Petra Sagana“… Vrcholnou akciou klubu je projekt Karpaty Tour, ktorého výdaje: na propagačnú činnosť, zdravotníka, doprovodné vozidlo, povolenie užívania ciest a vôbec realizáciu celého projektu, prevyšujú finančné možnosti klubu. Preto prispením aj Vašich 2% pomôžete nielen telesnému, ale aj duševnému rozvoju ľudí, ktorým sa týmto otvára návod, ako prekonať vlastnú lenivosť a možnosť aj týmto spôsobom „privoňať si priamo k prírode.“

Ak sa Vám páči činnosť Malokarpatského cykloklubu, podporiť tento klub viete i Vy a to prostredníctvom darovania 2% z daní. Potrebné informácie pre darovanie 2% pre MKCK: Vyhlasenie2022

V závere minulého roka ústredie Slovenského cykloklubu prerozdeľovalo podporu do klubov a podporili sme aj Malokarpatský cykloklub. Vyčlenené boli finančné prostriedky na nákup materiálu do klubov podľa zváženia predsedov, prípadne podpredsedov. Rovnako ústredie podporilo i Malokarpatský cykloklub, ktorému sme zaslali cykloveci, cyklonáradie a propagačné veci SCK v hodnote približne 250€. Na členskej schôdzi sa rozhodlo, že tieto veci poputujú do tomboly akcie Karpaty Tour 2023.

Klub zverejnil aj kalendár pripravovaných akcií v roku 2023. Ten je dostupný na tomto odkaze.

  • Zdroj textu a foto: Igor Naništa, MKCK
  • Úprava: Slovenský cykloklub (ústredie)

https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykleVšetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.