Slovenský cykloklub naďalej pokračuje v realizácii projektu INTERREG: Kultúra a príroda na zelenom páse. I keď v tomto roku bolo množstvo aktivít ovplyvnených koronakrízou, tak sa nám podarilo zrealizovať väčšinu plánovaných aktivít. Z naplánovaných aktivít sa podarilo domapovať celú trasu EuroVelo 13, prešli sme a zrekognoskovali všetky úseky na trase. Dorobili sa všetky zjednodušené dokumentácie, ktoré sú potrebné pre ďalšiu realizáciu obnovy značenia. Okrem dokumentácii k cykloturistickým trasám sme spracovali aj všetky ostatné dokumentácie k obnove odpočívadiel, náučných panelov či mapových stojanov. V rámci partnerských jednaní sa uskutočnili veľmi dôležité stretnutia s partnermi a to najmä k aktivite storytellingu, ktorá je jedným z hlavných výstupov celého projektu. Cez zimu plánujeme pripraviť všetky podklady k verejným obstarávaniam a realizácii samotnej obnovy značenia a prvkov doplnkovej infraštruktúry.

Počas posledného augustového víkendu sme sa s našim stánkom zúčastnili aj na tradičnom Bikefeste v Kálnici, kde sme opäť prezentovali projekt Kultúra a príroda na zelenom páse. Pre návštevníkov boli k dispozícii propagačné predmety vyrobené k projektu i mapa trasy EuroVela.


https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykleVšetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.