Aktuality


Pozor SCK vydáva upozornenie aj pre cyklistov!


Pozor SCK vydáva upozornenie aj pre cyklistov!

V roku 2018 otvoril Trenčiansky samosprávny kraj druhý 4,1 km dlhý úsek Vážskej cyklodopravnej trasy medzi mestom Púchov a obcou Nimnica.

Pred pár týždňami sme sa dozvedeli o pripravovanej cyklolávke cez rieku Moravu. Spýtali sme sa krajského cyklokoordinátora Ladislav Findla z Úradu Bratislavského samosprávneho kraja na pár ďalších podrobností.


Pripravuje sa nová cyklotrasa na športovo - rekreačnú oblasť Alpinka.


Obnova existujúcich mapových stojanov v spolupráci s SCK Bicyglo Trnava.


Tento rok nastali zmeny aj v oblasti Slovenského krasu.


Aj tento rok pokračuje spolupráca v mapovaní nových cyklotrás.

mtbiker.sk      cs      garmin     Všetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.